hvordan søke?

Norge har et fantastisk velferdssystem hvor lokale hjelpemiddelsentraler setter brukeren i fokus og dyktige ergoterapeuter ser løsninger. Men det kan likevel virke stort og uoversiktlig, og vi får ofte spørsmål om hvordan en skal søke. Her viser vi hvordan du gjør dette og gir noen tips til selve søknadsprosessen.

behov?

Opplever du behov for et hjelpemiddel er alltid første steg å kontakte din kommunale helsetjeneste, vanligvis en ergoterapeut. Et behov kan være behov for assistanse som kan erstattes med Dignum, et behov for å styre din egen hverdag eller et behov for å forebygge slitasjeskader i armer og skuldre.

muligheter?

Sammen med din ergoterapeut kan mulige løsninger av dine behov vurderes. Det finnes ofte flere løsninger som vil være tilfredsstillende, men det er viktig å komme frem til den mest bærekraftige løsningen som du som bruker vil føle deg vel med. 

utprøving av dignum?

Siden Dignum er et hygenisk hjelpemiddel er det ikke mulig å prøve det før en søker på det. Men om du tror Dignum vil være et godt hjelpemiddel for deg er det mulig å ha en demonstrasjon slik at du og din ergoterapeut får best mulig vurderingsgrunnlag.

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende demonstrasjon

søke hos nav hjelpemiddelsentralen?

Etter en eventuell demonstrasjon kan du søke om hjelpemiddelet vis NAVs Hjelpemiddelsentral i ditt fylke. Det er vanligvis ergoterapeuten i din kommune som søker for deg, men det er også mulig å søke selv. 

​For å kunne søke må en ha varig skade, sykdom eller lyte, og hjelpemiddelet må være tenelig og hensiktsmessig for brukeren. Dignum må for eksempel gi økt selvstendighet ved å erstatte tapt funksjon, forebygge slitasjeskader, avlaste ved skade eller hjelpe brukeren tilbake i samfunnet. Siden Dignum er et hygenisk hjelpemiddel er det ikke mulig å prøve det før en søker på det. Men om du og din ergoterapeut tror Dignum vil være et godt hjelpemiddel for deg er det mulig å ha en demonstrasjon slik at du og din ergoterapeut får best mulig vurderingsgrunnlag

For å søke på Dignum brukes søknadsskjemaet:

Søknad om bevegelseshjelpemidler (NAV 10-07.03 BEVEG)


Fremgangsmåte:

1. Velg "Jeg har bevegelsesvansker og vil søke om et hjelpemiddel".

2. Du trenger ikke hake av noen av alternativene. Gå til neste.

3. Fyll inn postnummeret og fødselsnummeret ditt.

4. Last ned fremside og søknadsskjema. Fyll ut søknadsskjema og send sammen med fremsiden til adressen som er oppgitt.

​Det anbefales å engasjere din kommunale ergoterapeut. Du kan også kontakte oss i Dignum dersom du tror vi kan hjelpe deg på noen måter.